Sumnjivo lice Teatar

  • Scena Između crkava
  • Ponedeljak 30. Jul 2018.
  • Vrijeme 21:00
Sumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo liceSumnjivo lice

Reflektor teatar, Beograd/Festival "Nušićijada"/Mikser House,Beograd

Branislav Nušić

Sumnjivo lice

Koncept, režija i dizajn scene: Vojislav Arsić

Izvedbeni tekst i dramaturgija: Milena Bogavac

Igraju: Zoran Pajić, Jelena Bogavac, Isidora Simijonović, Đorđe Živadinović Grgur, Marko Panajotović, Uroš Novović, Aleksandar Vučković, Aleksandar Jovanović, Predrag Vasić

 

Preispitujemo zašto se mi večno smijemo Nušiću i zašto se ni posle 130 godina nismo promenili kao društvo.

Klasik srpske dramaturgije, ovde je polazna tačka za pričanje priče o promjenama, koje se u Srbiji vječito čekaju, a teško i sporo događaju… ali i predstava o genijalnosti i talentu pisca, koji je sve bolesti našeg, savremenog društva umeo da dijagnostifikuje još 1887. kada je ovaj (i za tadašnje pojmove: kontroverzni) komad napisao.

Ova verzija Sumnjivog lica jeste predstava po komadu, ali i o komadu Branislava Nušića, koji se nalazi na spisku obavezne lektire za učenike i učenice svih osnovnih škola u našoj zemlji.

Kao jedan od najigranijih i najpoznatijih komada u istoriji srpske dramaturgjie, Sumnjivo lice se u široj javnosti percipira kao laka, bezbrižna komedija. U ovoj postavci, postavlja se pitanje o kritičkom potencijalu ove komedije. Umijesto lakoće i razbibrige, ova predstava tjera vas da se zamislite: na koji način sistem prisvaja anti-sistemsku umjetnost i kako kontroverzni, osporavani tekstovi na kraju postaju klasika, lektira za osnovnu školu?

Sumnjivo lice tretiramo kao politički komad, preispitujući da li se i u kojoj mjeri društvo promijenilo od trenutka kada je napisan, pa do danas.

IZVINI NUŠIĆU

 

UOPŠTE NIJE SMIJEŠNO

Sumnjivo lice je komad o vlasti, o želji za vlašću, ali i strahom od nje; o potrebi da te onaj ko je na vlasti voli, što dovodi do korupcije i cenzure. Ovo je takođe komad o komunikaciji unutar državnog aparata i činovnicima, koji nisu servis građana, već rade za sebe, smatrajući da su im pozicije u državnoj službi zagarantovane. U Srbiji se vjeruje da je vlast, lično vlasništvo, sa kojim svako radi šta želi i to je osnovni mehanizam po kome društvo funkcioniše. Sve su to teme koje su u našoj zemlji aktuelne već sto trideset godina, a novo pitanje koje postavljamo jeste pitanje medija, odnosno: vođenja države kroz medije.

Vojislav Arsić, reditelj

www.reflektorteatar.rs

 

Komad "Sumnjivo lice" Branislava Nušića jedno je od najpoznatijih i najprepoznatljivijih djela u opusu ovog komediografa, ali i u istoriji srpske dramaturgije. Na brojnim pozorišnim scenama, u različitim rediteljskim postavkama, ovaj komad je igran više od hiljadu puta, a teoretičari i kritičari koji su o njemu pisali, slažu se u jednoj ocjeni: iako napisan u 19. vijeku, ovaj komad nikada nije prestao da bude aktuelan. Bez obzira na sve promjene kroz koje je naše društvo prolazilo, neke stvari su ostajale iste. Državni aparat, troma i bespotrebna birokratija, kao i palanački mentalitet kome se Nušić u ovom djelu ismijeva – i dalje su neizlečive bolesti našeg društva.

"Sumnjivo lice" u režiji Vojslava Arsića je predstava po, ali i o komadu "Sumnjivo lice". Klasik srpske dramaturgije, ovde je polazna tačka za pričanje priče o promenama, koje se u Srbiji vječito čekaju, a teško i sporo događaju… ali i predstava o genijalnosti i talentu pisca, koji je sve bolesti našeg, savremenog društva umio da dijagnostifikuje još 1887. kada je ovaj (i za tadašnje pojmove: kontroverzni) komad napisao.

www.house.mikser.rs

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.