"Ensemble of Tokyo" i Boris Kraljević (klavir) Panel

  • Scena Moderna galerija, Stari grad Budva
  • Subota 21. Jul 2018.
  • Vrijeme 21:00

Boris Kraljević, klavir

Satoki Aojama, oboa

Nacumi Tamai, violina

Tomoko Jošimura, violina

Kaoru Ono, viola

Šinsuke Hagava, violončelo

P R O G R A M :

•Vanhal: Kvartet za obou i gudače No.1, F Dur

1.Allegro moderato

2.Cantabile

3.Menuetto

4.Presto

Satoki Aojama, oboa

Tomoko Jošimura, violina

Kaoru Ono, viola

Šinsuke Hagava, violončelo

 

•Isang Jun: Ost-West Miniaturen

1.Miniatur I

2.Miniatur II

Satoki Aojama, oboe

Šinsuke Hagava, violončelo

•Dvoržak: Kvintet za klavir i gudače u  A Duru,  Op.81

1.Allegro ma non tanto

2.Dumka: Andante con moto

3.Scherzo-Furiant. Molto vivace - Poco tranquillo

4.Finale.Allegro

Boris Kraljević, klavir

Nacumi Tamai, violina

Tomoko Jošimura, violina

Kaoru Ono, viola

Šinsuke Hagava, violončelo

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.