Medeja Teatar

  • Scena Između crkava
  • Utorak 10. Jul 2018.
  • Vrijeme 21:00
MedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedejaMedeja

Slovensko narodno gledališče, Maribor

Euripid

Medeja

Režija: Oliver Frljić

Prevod: Marko Marinčič

Dramaturgija: Goran Injac

Scenografij: Igor Pauška

Kostimografija: Sandra Dekanić

Lektor: Janez Bostić

Izbor muzike: Oliver Frljić

Majstor svijetla: Vesna Kolarec

Igraju:

Medeja – Nataša Matjašec Rošker
Jason - Branko Jordan
Kreont – Miloš Battelino
Egej – Davor Herga
Dadilja – Maša Žilavec
Učitelj Medejine djece – Ivica Knez
Glasnik – Matija Stipanič
Medejina djeca – Mojca Simonič, Viktor Meglič

 

Medeja klasičnog tragediografa Euripida je nesumnjivo glavni lik koji je imao rijedak, gotovo jedinstven položaj među ženskim književnim likovima u istoriji književnosti, koji u sebi nosi mnogo kontradikcija, paradoksa i kontroverzi. Kolhidska princeza postavlja svoju ličnost (koja je u velikoj mjeri oduvijek bila predmet rasprava) na raskršću između svoje prirode i društva kojem pripada, i na tom raskršću ona uspostavlja svoju ulogu kao žena, supruga i majka, koja i dalje živi pod mitskim ogrtačem čarobnice i polu-boginje. Kao kršilac ustava svoje vlastite domovine, ona traži utočište u izgnanstvu, što joj je davalo vječitu političku stigma bjegunca, lutalice i stranca. U Korintu se konačno skrasila sa grčkim herojem Jasonom – nakon što je ukrala za njega Zlatno runo iz svoje rodne zemlje, ubila svog brata i napravila zavjeru protiv kralja Pelija, čije je ćerke na kraju natjerala da ga ubiju. Međutim, izdaja njenog supruga navela ju je na ubistvo korintskog kralja Kreonta, njegove ćerke Glauke i, konačno na ubistvo svoje dvoje djece.

Euripidova ,,Medeja” otkriva samu suštinu drevnog grčkog društva, kolijevku evropske kulture, čije sjeme još uvijek predstavlja značajan sastavni element savremenog društva, njegovih osnovnih karakteristika i indikatora nejednakosti idiskriminacije unutar društvene strukture. Priča o  Medeji oslanja se na empirijsko posmatranje svijeta, koje protagonistkinja neće prihvatiti, stoga se ona aktivno angažuje kako bi to promijenila.

Nova produkcija Euripidove “Medeje”, koju je Oliver Frljić postavio u Narodnom pozorištu u Mariboru2017.godine, istražuje položaj glavnog lika kroz sasvim složen spektar odnosa sa drugim likovima u predstavi, u velikoj mjeri usredsređujući se na najmračnije  i marginalne međuljudske odnose. Stoga Medeja nije samo tragedija jedne žene, nije emancipujući eksperiment; ona nije samo heroina, čarobnica ili ljubavnica podstaknuta iracionalnom strašću–ona je i član određene društvene klase i tragična posledica stvarnih konflikata principa. Medejina osveta je stoga zasnovana na mogućnosti uspostavljanja drugačijeg društvenog univerzuma, kao i na realizaciji Medejinog radikalnog zastrašivanja i prijetnji, izrečenih na samom početku predstave.

www.sng-mb.si

 

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.