Romeo i Julija Teatar

  • Scena Između crkava
  • Ponedeljak 02. Jul 2018.
  • Vrijeme 21:00
Romeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i JulijaRomeo i Julija

Bosansko narodno pozorište, Zenica/ XXIII međunarodna kulturna manifestacija "Zeničko proljeće"

Vilijam Šekspir, Artur Bruk

Romeo i Julija

Prevod i adaptacija prevoda: Aida Spahić

Režija: Selma Spahić

Dramaturgija: Dario BevandaScenografija: Mirna Ler
Kostimografija: Hatidža Nuhić
Muzika: Draško Adžić

Igraju: 

Podjela uloga

Romeo: ENES SALKOVIĆ
Julija: LIDIJA KORDIĆ
Monteki: MUHAMED BAHONJIĆ
Gospođa Monteki: URANELA AGIĆ-BURINA
Kapuleti: SAŠA HANDŽIĆ
Gospođa Kapuleti: SELMA MEHANOVIĆ
Lorenco: ALBAN UKAJ
Dada: FAKETA SALIHBEGOVIĆ-AVDAGIĆ
Merkucio: NUSMIR MUHAREMOVIĆ
Benvolio: ZLATAN ŠKOLJIĆ
Tibalt: ADIS MEHANOVIĆ
Paris: SINIŠA VIDOVIĆ
Knez Dela Skala: BENJAMIN BAJRAMOVIĆ
 

Ljubav kao revolucija

Ljubav je jedini istinski spektakl koji se nudi, ako ne volite rat.

Olja Savičević Ivančević

Naša inscenacija Šekspirove tragedije o zabranjenoj ljubavi između djevojke i mladića koji pripadaju dvjema zavađenim porodicama prvenstveno se obraća mlađoj generaciji - mladićima i djevojkama rođenim nakon ratova devedesetih, odraslim u konzervativnom društvu podignutom na temeljima tranzicijskog kapitalizma, nacionalnih podjela i masovnih grobnica, odnosno, generaciji koja nikada nije dočekala obećavanu budućnost.

Iz tog razloga, u ovom projektu sarađivali smo sa devetnaestero mladih ljudi koji su izabrani na specijalnoj audiciji. Uporedo s redovnim probama s glumcima i glumicama tekao je i kreativni i istraživački proces s mladima. Odgovori iz anonimnog upitnika sprovedenog među njima korišteni su kao materijal za dokumentarne međuscene koje predstavi daju prijeko potrebni kontekst aktuelnog.

Tekst komada je dramaturškim štrihom sveden na njegovu narativno-dramsku suštinu, pri čemu je parcijalno zadržan Šekspirov stih i poetičnost replika koje izgovaraju njegovi likovi. Režijskim rješenjima scene su često izglobljene iz prvobitnih i usmjeravane ka novim značenjima, pri čemu se predstava najviše oslanja na jezik scenskog pokreta i poigravanje s muzičkim znacima (značajan dio muzike izvođen je uživo). Dijelovi Šekspirove drame su ostali na originalnom engleskom jeziku, kao i tekstovi songova, pri čemu njegova poezija na momente zvuči kao vrhunski savremeni pop. Kao tekstualni materijal Romea i Julije korišteni su i dijelovi istoimene poeme Artura Bruka, koja je samom Šekspiru poslužila kao model za njegovu tragediju. U finalu predstave, Šekspirov nijansirani dramski dijalog uzmiče pred Brukovom nazaustavljivom epsko-poetskom naracijom, dok društvo i historija, zajedno s mnoštvom njihovih proturiječnih glasova, prijete da progutaju buntovne ljubavnike i istinu o njima. Da li ljubav može mijenjati svijet, ili barem spasiti one koji vole, pitanje je na koje predstava pokušava dati odgovor.

Ona je i pokušaj iznalaženja subverzivnog potencijala u nečemu što je odavno obilježeno ograničavajućom etiketom književnog kanona i školske lektire. Ako dramskim klasicima ne pristupamo na svjež način, uvijek i iznova propitujući ih iznutra, postoji opasnost da oni ostanu samo mrtvo slovo na papiru. A revolucionarna ljubav Romea i Julije zaslužuje više od toga.

Dario Bevanda

 

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.