O KAMENU – vanvremenost i savremenost Stručni skup

 • Scena Santa Marija
 • Subota 19. Avgust 2017.
 • Vrijeme 09:30
 O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost O KAMENU – vanvremenost i savremenost

O KAMENU 
vanvremenost i savremenost


9:30
SVEČANO OTVARANjE SKUPA 
dr Rajka Bošković
organizator i moderator stručnog skupa


Prvi deo

10:00
dr Kristina Šarić, petrolog
Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
OD MORSKIH DUBINA DO SVEMIRA – PROSTRANSTVO ISKLESANO U KAMENU

10:30
dr Josip Šarić, arheolog
Arheološki institut, Beograd
KAMENI TRAGOVI – IZMEĐU NAUČNE I POETSKE ISTINE

11:00
mr Petar Vujošević, slikar - mozaičar
autor i osnivač Beogradskog festivala mozaika, Beograd 
Umetničkog festivala Virski, Bar
CRNA GORA I KAMEN


PAUZA
11:30 – 12:00 

Drugi deo

12:00
Drago Mijović, pesnik
specijalni gost
O KAMENU U VJEKOVE 

12:30
Goran Čpajak, vajar 
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
KAMEN U SKULPTURI

13:00
Zlatko Glamočak, umetnik
slobodni umetnik
ORIGINAL I PLAGIJAT U KAMENU


13:30
dr Rajka Bošković, istoričar i teoretičar umetnosti
Muzej savremene umetnosti, Beograd
(SA)VREMENOST KAMENA

***
14:00 – 15:00
ZAVRŠNA DISKUSIJA

 

BIOGRAFIJE UČESNIKA:

dr Rajka Bošković (1966)
istoričar i teoretičar umetnosti

Diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1990); magistrirala na istom fakultetu (2003); doktorirala iz oblasti teorije umetnosti i teorije vizuelne kulture na FDU u Beogradu (2014). Kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (od 1997), rukovodilac Zbirke skulpture, muzejski savetnik. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetu Metropolitan u Beogradu i Univerzitetu Mediteran u Podgorici, predavala vizuelnu kulturu i teoriju vizuelne kulture na redovnim i postdiplomskim studijama, a filozofiju umetnosti na doktorskim studijama. Autor udžbenika za likovnu kulturu, od prvog do osmog razreda osnovne škole, kao i priručnika za nastavnike, u izdanju Zavoda za udžbenike u Beogradu. Autor retrospektivnih izložbi u MSU, Beograd, Uzvišeno u senci – Umetnost Koste Bogdanovića (2009) i Tokovi umetničkog nadahnuća – Đorđije Crnčević (2015); studijskih izložbi iz domena slikarstva Metafizika svetlosti (2010) i Poetizacija nagosti – Akt u slikarstvu Petra Dobrovića (2012); i više studijskih izložbi savremene skulpture, Govor bronze, (2005); Pokret u skulpturi /skulptura u pokretu (2006); Sjaj duha – Dušan Jovanović Đukin (2014); Punina praznine (2015); Ćutanje kamena (2017). Član AICA-e.

 

dr Kristina Šarić (1969)
petrolog 

Diplomirala, magistrirala i doktorirala (2009) na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Vanredni profesor na istom fakultetu (od 2014). Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije (1995-1997) i Aristotelovog univerziteta u Solunu, Grčka (2004). Oblast naučnog rada je petrologija magmatskih stena i geodinamika magmatizma centralne ose Balkanskog poluostrva. Bavi se i mineraloško-petrološkim ispitivanjima arheološkog materijala (arheometrija). Učesnik na više domaćih i međunarodnih projekata, između ostalih, programa SCOPES Švajcarske nacionalne fondacije za nauku i projekat RESTCA iz programa FP7 (REGPOT-2007-3). Koautor je u preko 80 naučnih radova i saopštenja.


dr Josip Šarić (1957)
arheolog

Diplomirao, magistrirao i doktorirao (2000) na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temama iz praistorijske arheologije. Viši naučni saradnik u Arheološkom institutu u Beogradu. Učestvovao na mnogobrojnim iskopavanjima i rekognosciranjima širom Srbije. Autor dve monografije, kao i više desetina naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Angažovan kao stručni saradnik magazina National Geographic Srbija i kao predavač po pozivu Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica. Bavi se fotografijom, radovi su objavljeni u brojnim časopisima, među kojima i u National Geographic Srbija, Srbija – nacionalna revija, ReFoto, Digital Foto i World of Photography.

 

mr Petar Vujošević (1959)
slikar-mozaičar

Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (1990). Magistrirao zidno slikarstvo na istom fakultetu (1993). Diplomirao i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek novinarstvo (1985). Izlagao na više samostalnih i brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Organizovao više autorskih projekata – međunarodnih izložbi savremene umetnosti na Barskom ljetopisu u Baru, Kamen je znamen (2000), Legenda o gvožđu (2001), Da, voda (2002) i Jedan drugi svijet (2004). Autor i osnivač Festivala Virski, Bar (od 2015) i umetničkog projekta Putevi umetnosti, Bar (2015, 2016) i Beogradskog festivala mozaika, Beograd (od 2016). Autor i organizator tradicionalne međunarodne izložbe Mozaik malog formata, Beograd (od 2006). Jedan od osnivača grupe Ametist (2001-2014) koja je realizovala preko trideset izložbi mozaika. Autor je i osnivač Ljetnje škole mozaika u saradnji sa KC Bar (od 2012). Dobitnik Nagrade ULUPUDS-a za najuspješnijeg likovnog pedagoga (2015) za organizaciju i realizaciju ovog projekta. Dobitnik Godišnje nagrade ULUPUDS-a (2012). Član ULUPUDS-a, ULUCG-a i AIMC-a (Međunarodnog udruženja savremenih mozaičara).

 

Drago Mijović Godijelj (1945)

pjesnik

Završio Učiteljsku školu (1966) i Pedagošku akademiju (1969) u Nikšiću. Do sada je objavio tri zbirke poezije Miris zavičaja,  Neponovi i  Kamen i vjekovi. U pripremi je nova zbirka pesama Kameni presto i roman Usud. Uvršten je u više zbornika poezije. Član je Udruženja književnika Crne Gore i Matice Crnogorske. 


Zlatko Glamočak (1957)
skulptor 

Diplomirao na Fakultetu primjenjene umjetnosti, na odseku skulpture (1981) i postdiplomske studije na Fakultetu likovne umjetnosti u Beogradu (1984 – 86) . Pohadjao studije skulpture na Akademiji lijepih umjetnosti u Veneciji (1982-83) i na Ecole nationale des Beaux-Arts u Parizu (1988 -1992) kao pozvani student (ekvivalent majstorskoj radionici) u klasama profesora Lebel, Cardot et Dehlai. Profesor analitičkog crtanja na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju (2004-2009). Ima preko 25 samostalnih izložbi i više od 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Posebno značajna je zajednička izlozba Glamočak kod Dada (2009). Član ULUCG-a od 1992. godine. Dobitnik više nagrada, Zlatno dleto na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Beograd, 1986; Nagrade salona za skulpturu, nagrada publike; Otkup Regionalnog fonda moderne umjetnosti, na Proljećnom salonu Clichy, Pariz, 1992; Nagrade za najbolju samostalnu izložbu u 1999 godini ULUCG-a, Podgorica, 2000. Komesar je izložbe Corps à corps (Tijelo uz tijelo) Dvorac vojvode od Orleana, Fontene su Boa, Pariz, 2003. Po pozivu francuskih kriticara izlaže sa najeminentnijim umjetnicima druge polovine 20. veka. Živi između Bara i Pariza. 


Goran Čpajak (1963)
vajar 

Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (1988). Nakon studija odlazi u Pjetrasantu (Italija) i radi u ateljeu Sema Giraldinuja, jednom od najznačajnijih ateljea za obradu skulpture u kamenu na svetu. Dobitnik više nagrada na međunarodnim konkursima za skulpture u javnom prostoru, kao što je prva nagrada na Otvorenom konkursu za skulpturu u kamenu, ''Velika federacija mira i prosperiteta'', Muzej savremene umetnosti, Taipei, Tajvan (1993); Muzeja savremene umetnosti, Kaohsiung, Tajvan (1995); Međunarodnom takmičenju za skulpturu u javnom prostoru, Rim, Italija (2007); zatim druga nagrada na Mediteranskom simpozijumu skulpture u kamenu, Toulon, Francuska (1992); na Međunarodnom simpozijumu skulpture u kamenu, Icheon, Južna Koreja (2005); specijalna nagrada, Kajima Sculpture competition Architecture Space & Sculpture, Tokio, Japan (2010) idr. Dela mu se nalaze u stalnim postavkama muzeja moderne umetnosti u Asuanu (Egipat), Tajpeju (Tajvan), Kaošungu (Tajvan), Rićoneu (Italija), San Giorge Bai (Ruminija) idr. Ima devet samostalnih i veliki broj grupnih izložbi, preko trideset izvedenih skulptura u javnom prostoru na pet kontinenata. Redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Živi u Beogradu i Pjetrosanti (Italija).

 

 

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.