Jelena Pilipović - Moderator: Goran Radonjić Književno veče

  • Scena Trg pjesnika
  • Ponedeljak 17. Jul 2017.
  • Vrijeme 21:00
Jelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran RadonjićJelena Pilipović - Moderator: Goran Radonjić

Jelena Pilipović (Beograd, 1972) predaje na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je stekla zvanje magistra tezom Panpoetizacija – poetološko određenje pojma i njegova primena u idiličnoj književnosti, kao i doktora nauka disertacijom Platonova misao kao graditeljski princip Vergilijevog dela. Postdoktorsko istraživanje na Institutu za antropologiju i istoriju antičkih svetova u Parizu privedeno je kraju radom Transfiguracije erosa – mnogolikost fenomena ljubavi u Sapfinoj poeziji (Les transfigurations de l'éros – le polymorphisme du phénomène d'amour dans la poésie de Sappho). Objavila je monografije Orfejev vek (2005), Locus amoris. Dijaloško čitanje Sapfine poezije (2014), Ka lepoti. Erotološko čitanje Sapfine poezije (2016), kao i mnogobrojne naučne radove na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Dobitnica je Istraživačke nagrade grada Pariza (2012) i nagrade „Nikola Milošević“ za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, filozofije i estetike (2016).

'U knjizi Ka lepoti Jelena Pilipović posmatra slatke reči pesnikinje Sapfe, koje su sa plamenom izmešane (Plutarh iz Heroneje) i tako prati, ili, kako sama kaže, uhodi erotsko rađanje njihove lepote.
I dok to čini, istim plamenom zahvaćene su i njene oči i njen duh, pa i njene reči – kao i Sapfine – postaju erotizovane i sijaju i svetle njihovim izvornim sjajem i lepotom.
U približavanju (Heraklit) poeziji drevne pesnikinje, Jelena Pilipović ponesena je ovim empedoklovskim načelom: isto se saznaje istim. Ali i ovim: posmatrajući svoj predmet, mišljenje u najvišem, ekstatičkom trenutku posmatra i sebe samo.
Kao i pevanje božanstvene (Alkej) Sapfe.
Taj pridevak božanstven pripada i onom ko, pišući o Sapfi, može da se vine do njenih nebeskih visina.
Jelena Pilipović u tome je uspela, bez sumnje.'

Nikola Strajnić 

www.delfi.rs

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.