Zaposleni u JU Grad Teatar

 • Milena Lubarda Marojević

  v.d. direktora
 • +38233402932 +38268875151
 • Blažo Radoman

 • Boris Mišković

  glavni organizator
 • +38233402828 +38268875158
 • Svetlana Ivanović

  rukovodilac službe marketinga
 • +38233402828 +38268875153
 • Dušan Knežević

  rukovodilac tehničke službe
 • +382068875154
 • Merin Smailagić

  slikar-dizajner
 • +38233402934 +38268875150
 • Svetlana Ferš

  poslovni sekretar
 • +38233402935 +38268875155
 • Mirela Adrović Šofranac

  producent
 • +38233402930
 • Bojana Sklender

  organizator-koordinator umjetničkog programa
 • +38233402931 +38268875152
 • Stana Kentera

  organizator umjetničkog programa
 • +38233402828 +38268875161
 • Ana Kruta Smailagić

  organizator dramskog programa
 • +38233402931 +38268875130
 • Predrag Tomašević

  organizator umjetničkog programa
 • +38233402931 +38268875156
 • Nina Kapisoda

  organizator umjetničkog programa
 • +38233402935 +38268875131
 • Selma Batilović

  organizator muzičkog programa
 • +38268875162
 • Ivana Radulović

  PR menadžer
 • +38233402930 +38268875133
 • Maida Dakić

  referent marketinga
 • +38233402930 +38268875159
 • Marija Mirović

  referent marketinga
 • +38233402934 +38268875132
 • Radivoje Stešević

  operater na računaru
 • +38233402931 +382068875157
 • Jelena Šljukić

  prevodilac
 • +38233402930
 • Milko Krvavac

  rukovodilac službe pravnih i računovodstveno-finansijskih poslova
 • +38233402933 +38268875163
 • Mirjana Lukić

  samostalni finansijski referent
 • +38233402933 +38268875139
 • Zorica Vukojičić

  referent za radne odnose
 • Danilo Stanišić

  menadžer
 • Nada Gavanski

  ekonom-domaćica
 • Biserka Cicmilović

  garderober
 • Krsto Radjenović

  savjetnik
image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.